RTI Replies

Replied Date

Replied By

13.10.2021

Shri Parmod

13.10.2021

Smt Seema

12.10.2021

Shri Hasmukh Daftary

11.10.2021

Shri Ramniranjan Ramgopal Sharma

07.10.2021

Shri W Joseph

05.10.2021

Ms. Neha

30.09.2021

Ms. Disha Khetan

28.09.2021

Shri Devchand Vaidya

28.09.2021

Ms. Pardeep Kaur

27.09.2021

Shri Uday Shetty

28.07.2021

Madhu Garg

26.07.2021

Amrinder Singh

26.07.2021

Venkat Prasad

06.2021

Shri Narender Singh

02.06.2021

Shri Ankush Kumar

28.04.2021

Shri Bobby Ram

28.04.2021

Bhavna Singh

19.04.2021

Shri Manish Kumar

19.04.2021

Shri Chagganlal Sevak

19.04.2021

Shri Devanshu Mehta

07.04.2021

Shri Rameshwar Dayal

09.03.2021

Smt Ankita Bharti

25.02.2021

Shri Pawan Chandekar

24.02.2021

Shri Hanumant Lokhande

02.02.2021

Shri Anand Bhutada

24.01.2021

Shri Gaurav Kansal